Inovacija u slavinama Vidima "Hladni Start", može značajno utjecati na smanjenje potrošnje vode i energije u vašem domu, hotelu i uredu.

 

Danas ljudi obično koriste jednoručne slavine za jednostavnu kontrolu temperature i protoka vode.Ove slavine se smatraju ekonomičnijima, upravo zbog brzog postizanja točne temperature i protoka. Važno je podsjetiti da je Idealstandard pokrenuo revoluciju dizajna slavina izumom keramičke kartuše sedamdesetih godina prošlog stoljeća.Od tada, tvrtka Idealstandard kontinuirano radi na usavršavanju mehanizma zatvaranja. CLICK technologija pridonijela je boljom kontrolom potrošnje vode. Tehnologija "Hladni Start" još je važniji korak prema ekonomičnom korištenju vrijednih resursa kao što su voda i energija.

 

Kako funkcionira tehnologija “Hladni Start”? Položaj ručice iznad izljeva, početni je položaj koji uvijek započinje sa aktivacijom hladne vode. Time se izbjegava aktivacija, odnosno puštanje mješane vode prilikom aktivacije ručice slavine. Naknadno okretanje ručice ulijevo, aktivira se postizanje tople vode ovisno o kutu okreta ručice. Na ovaj način ova pametna tehnologija sprečava nepotrebnu potrošnju energije i smanjuje Vaše račune za energente. Ova tehnologije je primjenjena u SevaFlow kolekciji proizvoda.