Upozorenje : Ova važna pravna obavijest se odnosi na internetske stranice kojima upravlja Ideal Standard –Vidima AD ( u daljnjem tekstu "Ideal Standard", "mi","naše" i "nas") i na svu e-mail korespodenciju između nas i Vas.  Zamjenice "Vi" ili "vaše" odnose se na Vas, korisnika. Molimo Vas da pažljivo pročitate ova pravila prije uporabe bilo koje internetske stranice. Uporaba pojedinih naših internernetskih stranica potvrđuje vaše prihvaćanje ovih pravila. Uporaba određenih internetskih stranica i usluga može zahtijevati i druge uvjete i pravila koja su istaknuta na drugim internetskim lokacijama

Uporaba tih internetskih stranica potvrđuje vaše prihvaćanje dodatnih uvjeta ili pravila.

1. Uvod

1.1 Pristupanjem bilo kojem dijelu naše internetske stranice, smatra se općim prihvaćanjem navedenih pravila. Ukoliko ne prihvaćate navedena pravila, molimo Vas da napustite internetsku stranicu.


1.2 Ideal Standard može u bilo kojem trenutku
promijeniti pravne obavijesti ažuriranjem svojih internetskih stranica. Potrebno je povremeno provjeriti link sa "Važnim pravnim obavijestma" kako bi trenutno znali koje su pravne obavijesti važeće za Vas kao korisnika. Sadržaj pravnih obavijesti može se nadopunjavati ili mijenjati izričito u skladu sa zakonom, prikazano na određenim mjestima internetske stranice.   

2. Licenca

2.1 Dopušteno je ispisivanje i preuzimanje sadržaja sa internetske stranice samo za osobnu, nekomercijalnu uporabu na slijedeći način

2.1.1 dokumenti ili slične grafike nisu na bilo koji način izmijenjeni

2.1.2 grafike sa određenih internetskih stranica se ne koriste odvojeno od pratećeg teksta;

2.1.3 Ideal Standard obavijest o autorskim pravima (trenutno: © 2008 Ideal Standard. Sva prava pridržana.) pojavljuje se u svim primjercima zajedno sa bilo koji dodatnim obavijestima o autorskim pravima na internetskoj stranici.


2.2 Ukoliko nije drugačije naznačeno,
autorsko pravo i ostala prava intelektualnog vlasništva svih materijala na stranicama ( trgovačke marke, logotipove, fotografije i grafičke prikaze ) vlasništvo su Idealstandarda ili njegovih davatelja licence. U skladu sa ovom zakonskom obvezom, zabranjena je svaka uporaba materijala sa internetskih stranica koja nije u skladu sa navedenom stavkom 2.1. Ukoliko prekršite bilo koji od uvjeta ove zakonske obveze, Vaša dozvola za korištenje internetske stranice trenutno prestaje, te ste dužni uništiti materijele preuzete sa internetske stranice.


2.3 U skladu sa stavkom 2.1. 
niti jedan dio internetske stranice se ne smije reporoducirati niti pohranjivati na bilo kojoj drugoj stranici ili biti aktiviran u bilo kojem javnom ili privatnom sustavu za pretraživanje bez predhodne suglasnosti Idealstandarda- 


2.4 Sva prava koja
nisu izričito odobrena u ovim uvjetima su pridržana

3. Pristup uslugama

3.1 Iako Idealstandard nastoji osigurati dostupnost stranica  24 sata na dan, Idealstanard nije odgovoran ako pojedini dio internetske stranice nije dostupan u određenom trenutku


3.2 Pristup
cijeloj ili određenom dijelu internetske stranice može se privremeno obustaviti bez predhodne najave u slučaju kvara sustava ili održavanja, na koje Idealstandard ne može utjecati


3.3 Ukoliko ste imali
pristupni ID i lozinku za posjet ograničenim dijelovima internetske stranice, odgovorni ste za sve aktivnosti koje su izvršene pod vašim ID i lozinkom. Vaš ID i lozinka se čuvaju u tajnosti. Dopuštanje drugim osobama korištenje vašeg ID i lozinke i neovlašteni pokušaj pristupa podacima, smatra se ozbiljnim kršenjem ovih uvjeta


3.4  Podaci koji se nalaze na ograničenom dijelu internetske stranice su PRIVATNI I POVJERLJIVI.
Pristup takvim podacima dopušten je samo za ovlaštene korisnike koji ograničenim dijelovima internetske stranice pristupaju u skladu sa ovim uvjetima i odredbama . Neovlašteni pristup može izazvati pokretanje kaznenih postupaka. SAMO VI KAO OVLAŠTENI KORISNIK IMATE PRAVO NA PRISTUP OGRANIČENIM DIJELOVIMA INTERNETSKE STRANICE.


4. Korisnički materijali i pravila

4.1 Osim osobnih podataka koji su obuhvaćeni našim Pravilima o zaštiti privatnosti, svi materijali koje pošaljete na određene web lokacije smatraju se nepovjerljivima. Ideal Standard ne snosi bilo kakvu odgovornost vezano uz takav materijal.  Ideal Standard i njegovi predstavnici mogu kopirati, distribuirati i na bilo koji drugi način koristiti takav materijal, slike, zvučne zapise, tekstove u komercijalne i nekomercijalne svrhe.   


4.2 Zabranjeno je
proslijeđivati i objavljivati bilo koji materijal sa internetske stranice

4.2.1 koji je prijeteći, klevetnički, nepristojan, uvredljiv, pornografski, koji potiče rasnu diskriminaciju,  koji vrijeđa religijska opredjeljenja, izaziva nelagodu, koji krši privatnost; ili

4.2.2  za koje niste dobili sve potrebne dozvole i odobrenja; ili 

4.2.3 čini ili potiče ponašanje koje se smatra kaznenim djelom, dovodi do građanske odgovornosti, suprodstavlja se zakonu i može oštetiti i ugroziti treću osobu; ili

4.2.4 sve što je tehnički štetno, kao što su računalni virusi, štetne komponente, oštećeni podaci ili drugi zlonamjerni programi.  

4.3 Ne smijete zloupotrijebiti ( hakirati ) internetske stranice.   

4.4 Ideal Standard će u potpunosti surađivati sa svim nadležnim tijelima koje provode zakone kako bi se otkrila i kaznila osoba koja je objavila materijal i time prekršila odredbe 4.2 i 4.3.  

5. Linkovi na druge internetske stranice

5.1 Linkovi na druge stranice sa naše internetske stranice nude se samo iz razloga praktičnosti. Ako koristite te linkove, napuštate internetsku stranicu. Ideal Standard nema pregled nad tim stranicama i ne odgovara za njihov sadržaj. Idealstandard ne podržava niti komentira bilo koje sadržaje tih stranica. Ukoliko odlučite posjetiti ove stranice, činite to na vlastitu odgovornost.  

5.2 Ukoliko želite pristupiti jednoj od naših internetskih stranica, činite to bez kopiranja i poštujte slijedeće uvjete:

5.2.1 Ne uklanjajte , ne mijenjajte veličinu niti izgled logotipova koje su na našoj internetskoj stranici;

5.2.2 Ne kreirajte bilo kakav preglednik na našim internetskim stranicama:

5.2.3  Idealstandard ne prihvaća bilo kakve proizvode osim vlastitih;

5.2.4 Ne predstavljajte svoj lažni odnos sa Idealstandardom  niti ne dijelite lažne informacije o Idealstandardu;

5.2.5 Ne objavljujte na internetskim stranicama bilo koji logo Idealstandarda bez predhodnog dopuštenja od strane Idealstandarda

5.2.6 Vaša stranica ne sadrži sadržaj koji je neukusan, uvredljiv i krši prava intelektualnog vlasništva , bilo koja druga prava i protivna su zakonima i propisima

5.3 Idealstandard zadržava izričito pravo opozvati odredbu 5.2 zbog kršenja ovih uvjeta i poduzeti sve radnje koje smatra prikladnima.

5.4 Vi ćete u potpunosti nadoknaditi svu eventualno nastalu štetu po Idealstandard zbog kršenja odredbe 5.2. 

6. Odgovornost (jamstvo)

6.1 Iako Idealstandard nastoji osigurati točnost svih materijala, dokumenata , specifikacija na svojim internetskim stranicama, Idealstandard ne daje nikakve izjeve ili jamstva vezano uz dostupnost, prikladnost, pouzdanost ili potpunost tih materijala.  Idealstandard može u bilo kojem trenutku promijeniti materijale na svojim stranicama bez predhodne obavijesti. U slučaju zastarijevanja materijala na internetskim stranicama, Idealstandard nema obavezu ažuriranja istih.  


6.2 Materijal se objavljuje na internetskim stranicama bez ikakvih uvjeta ili jamstava. Idealstandard Vam pruža Internetske stra
nice za korištenje u skladu sa zakonom bez ikakvih jamstava ili uvjeta a u skladu sa dolje navedenim uredbama

6.2.1 Sposobnost za kvalitetnu i svrsishodnu uporabu. 

6.2.2 Pridržavanje prava intelektualnog vlasništva bilo kojeg materijala objavljenog na ovim internetskim stranicama
6.2.3 Korištenje bilo kojeg poslužitelja koji internetske stranice čine zaštićenim od računalnih virusa koji Vam mogu nanijeti štetu prilikom korištenja stranice. 

6.3 U uredbama 6.1 i 6.2, naglašen je rizik svih materijala pa morate provjeriti materijale koje Idealstandard objevljujeNe dovodeći u pitanje uredbu broj 7Idealstandard ni u kojem slučaju ne prihvaća odgovornost za eventualnu vašu štetu nastalu vašim korištenjem materijala na našim stranicama.

7. Odgovornost

7.1 Idealstandard, odnosno sve osobe koje su bile uključene u stvaranje, održavanje i objavljivanje ove internetske stranice kao i ostali zaposlenici, direktori, dioničari, vanjski suradnici, ne podliježu bilo kakvoj odgovornosti u slučaju bilo kakve štete koja Vam se može dogoditi korištenjem naših internetskih stranica

7.2 Ništa u ovoj zakonskoj obavijesti u skladu sa zakonskim propisima, neće isključiti ili ograničiti odgovornost tvrtke Idealstandard u slučaju njezine nepažnje, koja može prouzročiti smrtne posljedice ili ozljeđivanje

7.3 Ukoliko Vam korištenje naših internetskih stranica uzrokuje popravke ili dodatno servisiranje vaše računalne opreme, Vi snosite nastale troškove. 

8. Klauzula o zasebnosti

8.1 Svaka odredba ove pravne obavijesti je odvojiva i zasebnaAko neka odredba podliježe promjenama zakona, ona u tom trenutku postaje nevažeća. Sve ostale odredbe na koje se takva promjena ne odnosi, ostaju na snazi.

9. Stopiranje korištenja

9.1 Imamo pravo trenutno stopirati vaše korištenje bilo kojeg dijela internetske stranice ukoliko ne poštujete bilo koje uvjete ili odredbe

10. General

10.1 Mi se pridržavamo naših uredbi i uvjeta sve dok suprotno ne objavimo i iskažemo u pisanom obliku. Nemate pravo dodijeliti vaša prava navedenim uvjetima i odredbama. Naslovi dijelova ovih odredbi služe prvenstveno za bolje snalaženje čitatelja i ne podliježu bilo kakvim zakonskim propisima