Идеал Стандарт–Видима АД
В България  „Идеал Стандарт Интернешънъл“ е представена от „Идеал Стандарт – Видима“ АД в гр. Севлиево. Българската компания развива  пазарите в Източна Европа с търговските марки Vidima и Ideal Standard. 
„Идеал Стандарт – Видима“ АД е сред най-големите и важни структури на компанията майка със своите два завода - за производство на санитарна арматура и за производство на санитарна керамика, дистрибуционен център, търговска организация „Клъстер България“ и европейските структури – Център за IT компетенции и Център за финансово обслужване.

Завод за санитарна арматура
Заводът за санитарна арматура на компанията “Идеал Стандарт - Видима” произвежда смесителни батерии за баня и кухня и душови комплекти за баня. В него работят над 2 200 работници. Производствените мощности са разположени на  127 хил. кв. м., разпределени в две производствени площадки: в гр. Севлиево и в с. Градница. Общият капацитет е 6 млн. изделия годишно, с който предприятието се нарежда сред най-големите производители на смесителни батерии в света. Заводът има 80-годишна история, от която 60-години опит в производството на смесителни батерии. Смесителите на “Идеал Стандарт - Видима” се дистрибутират в Европа, Азия и Африка под различни търговски марки. 

Завод за санитарна керамика
Заводът за санитарна керамика на “Идеал Стандарт-Видима” произвежда изделия от санитарен порцелан за банята: мивки, тоалетни чинии, бидета , поддушови корита и др. В него работят над 1400 работници. Изграден е на „зелена поляна”
за рекордния срок от единадесет месеца през 1997г. Производствените мощности се разполагат на 97 хил. кв. м. Заводът за санитарна керамика е най-големият и най-модерният в компанията “Идеал Стандарт Интернешънъл”. С годишен капацитет от 3 млн. броя изделия предприятието се нарежда сред най-големите в Европа. Продуктите се дистрибутират в Европа под различни търовски марки.

Ideal Standard Vidima JSC

U Bugarskoj, "Ideal Standard International" je prisutan kao Ideal Standard - Vidima JSC u Sevlievu. Bugarska tvrtka razvija tržišta u istočnoj Europi sa proizvodnim markama Vidima i Ideal Standard.

Ideal Standard - Vidima JSC je među najvećim i najvažnijim čimbenicima svoje matične tvrtke sa svoja dva proizvodna pogona – proizvodnja programa slavina i proizvodnja sanitarne keramike, distributivni centar, prodajna organizacija "Cluster Bulgaria" i europske strukture - IT kompetencije i  centar za financije.

 

Proizvodni pogon za slavine

Tvrtka za proizvodnju slavina Ideal Standard - Vidima proizvodi slavine za kupaonice, kuhinje i tuševe, i kupaonske setove. Zapošljava više od 1600 djelatnika. Ukupna površina proizvodnog pogona iznosi 127000 kvadratnih metara, podijeljeno na dva proizvodna dijela: u Sevlievu i Gradnitsi. Ukupni proizvodni kapacitet od 6 milijuna proizvoda godišnje, svrstava ovaj proizvodni pogon među nejveće u svijetu. Sa 80 godina povijesti, i  60 godina iskustva u proizvodnji mješalica. Ideal Standard - Vidima mješalice se distribuiraju diljem  Europe, Azije i Afrike pod raznim robnim markama.

 

Sanitarna keramika

 Ideal Standard-Vidima proizvodni pogon za sanitarnu keramiku proizvodi slijedeće proizvode sanitarne keramike: sudoperi, wc školjke, bidei, tuš kade i ostalo. Zapošljava više od 1400 djelatnika. Sagrađen je na "zelenoj livadi" u rekordnom periodu od devet mjeseci  1997. godine. Površina proizvodnog pogona iznosi 97 000 kvadratnih metara. Sektor sanitarne keramike je najveći i najmoderniji u cijeloj grupaciji Idealstandard International. Sa godišnjim kapacitetom od 3 milijuna jedinica, ovaj proizvodni pogon je rangiran kao jedan od najvećih u Europi.Proizvodi se distribuiraju diljem Europe pod različitim robnim markama.