Politika zaštite privatnosti web-stranice Ideal Standard

1.     O ovoj politici zaštite privatnosti


   1.1  Ova politika zaštite privatnosti odnosi se na web-stranice (dalje u tekstu: web-stranice) koje su dio poslovanja tvrtke Ideal Standard International NV i povezanih tvrtki (dalje u tekstu: Ideal Standard, mi, naš ili nas) te na obradu osobnih podataka od strane Ideal Standard, na način opisan u ovoj politici zaštite privatnosti. Izrazi Vi ili Vaš odnose se na Vas, korisnika.
1.2  Ideal Standard poštuje Vašu privatnost i obvezuje se štititi Vaše osobne podatke koje podijelite s nama. Politika zaštite privatnosti opisuje način prikupljanja i uporabe Vaših osobnih podataka koje eventualno prikupljamo preko web-stranica i naših komunikacija s Vama. 
1.3  Ova politika zaštite privatnosti ne primjenjuje se na obradu osobnih podataka osoba koje se prijave za slobodna radna mjesta preko naše web-stranice za zapošljavanje osoblja. Obrada osobnih podataka kandidata za zapošljavanje preko takve web-stranice uređena je u zasebnoj politici zaštite privatnosti, koju možete pogledati na našim web-stranicama.
1.4   Napominjemo da na našim web-stranicama koristimo kolačiće. Kolačići su malene datoteke pohranjene na mediju za pohranu na Vašem uređaju i sadrže određene informacije i ponekad osobne podatke. Za detaljnije informacije o načinu uporabe kolačića, pogledajte našu politiku o kolačićima.

2.     Opće informacije


2.1 Vaše osobne podatke obrađuje tvrtka Ideal Standard International NV, sa  sjedištem u Belgija, 1930  Zaventem, Da Vincilaan 2, upisano u trgovački  registar pod brojem 0891.422.179, te povezane tvrtke Ideal Standard Grupe  (dalje u tekstu:mi, nas, naš, Ideal Standard). Naša elektronička adresa za kontakt  je: compliance@idealstandard.com.

2.2 Napomena o zakonskim odredbama i propisima u ovoj Politici zaštite privatnosti  podrazumijeva svaku izmjenu, zamjenu ili ukidanje tih odredbi i  propisa, uključujući i s tim povezane izvršne odluke.

2.3 Zadržavamo pravo na povremenu izmijenu, dopunu ili amandmane naše Politike  zaštite privatnosti, po vlastitom nahođenju. Obavijesti o takvim izmjenama,  dopunama ili amandmanima bit će objavljene na našoj web-stranici.  Korištenjem web-stranice automatski i u svakom trenutku prihvaćate našu Politiku  zaštite osobnih podataka.


3.     Vrste obrađivanih osobnih podataka


3.1 Prilikom svakog Vašeg pretraživanja naših web-stranica, prikupljamo sljedeće: 

 • Tehničke podatke o uređaju koji koristite, npr. IP-adresu, tip preglednika, zemljopisnu lokaciju i operativni sustav;
 • Informacije koje se odnose na ponašanje Vašeg preglednika, npr. koliko dugo pregledavate stranice, na koje poveznice kliknete, koje stranice posjećujete ili koliko često posjetite određenu stranicu.

  Za određene obrasce za kontakt

  3.2  Kada ispunite obrazac za kontakt na našoj web-stranici ili kada nas kontaktirate putem e-maila, telefona,faksa ili preko kanala društvenih medija, prikupljamo:

  • Identifikacijske informacije koja nam dajete, poput Vašeg imena, e-mail adrese, poštanske adrese, telefonskog broja i broja mobitela;
  • Sadržaj Vaše komunikacije ili upita te tehničke podatke same komunikacije (npr. informacije s kime od nas ste u kontaktu, datum i sat, itd.);
  • Vaše postavke za komunikacijsko sredstvo koje koristite;
  • Javno dostupne informacije o Vašem profilu na kanalima društvenih medija;
  • Bilo koje druge osobne podatke koje nam želite pružiti;

  Lista želja

  3.3    Kada kreirate listu želja, prikupljamo sljedeće:

  • Identifikacijske informacije koje ste nam dali, poput Vašeg imena i e-mail adrese;
  • Proizvode koje ste stavili na Vašu listu želja;
  • Osobe s kojima ste podijelili Vašu listu želja;

  Sklapanje sporazuma

  3.4   Kada sklapamo sporazum s Vama ili u cilju izvršenja sporazuma, prikupljamo sljedeće:

  • Vaš broj P.D.V-a;
  • Vašu adresu isporuke i/ili adresu na koju se ispostavlja račun;

  3.5 Sve gore navedene osobne podatke dobivamo izravno od Vas. Postoji  mogućnost da od naših partnera, primjerice Googlea, dobijemo dodatne informacije  o Vašim izborima te Vašem načinu pregledavanja internetskog sadržaja. Ukoliko su  Vam potrebne detaljnije informacije 
  o Vašim osobnim podacima koje ove strane obrađuju i stavljaju naraspolaganje  drugima, pogledajte njihovu politiku zaštite privatnosti.

  4.     U koje svrhe prikupljamo i koristimo osobne podatke i pravni temelji za te svrhe


  Svrhe

  Pravni temelji

  Vaše osobne podatke obrađujemo kako bismo mogli pružiti specifične informacije o našim uslugama i proizvodima koje tražite preko naših web-stranica, elektroničke pošte, telefona, faksa ili kanala društvenih medija.


  U cilju poduzimanja neophodnih koraka prije stupanja u ugovorne odnose, postoji mogućnost da obradu Vaših podataka utemeljimo na neophodnosti za izvršenje tog ugovora ili za proces njegovog stupanja na snagu.

  Od nas ćete dobivati saopćenja,promidžbe, ponude, informativne biltene i ostala oglašavanja putem elektroničke pošte ili drugih kanala za komunikaciju, samo ako smo od Vas dobili izričitu suglasnost za dobivanje takvih priopćenja, promidžbi, ponuda, informativnih biltena i ostalih oglašavanja; ovo se ne primjenjuje ukoliko ste već naš klijent i već ste kupovali sličnu robu ili usluge od nas, kada Vam želimo uputiti komercijalne poruke.

  Ta aktivnost obrade podataka temelji se na suglasnosti.

  Vaše podatke obrađujemo suglasno zakonskim obvezama ili bilo kojim razumnim zahtjevima nadležnih organa vlasti ili njihovih predstavnika, sudskih vlasti, vladinih agencija ili tijela, uključujući nadležna tijela za zaštitu osobnih podataka.

  Vaše osobne podatke možemo, na vlastitu inicijativu, prenijeti policiji ili sudskim vlastima kao dokaz u slučaju opravdane sumnje da ste počinili zakonom zabranjeno ili kazneno djelo kod Vašeg registriranja na web-stranicama ili uporabom web-stranica, kanala društvenih medija ili naših drugih sredstava komunikacije.

  Ova aktivnost obrade podataka neophodna je u cilju poštovanja zakonskih obveza kojih se moramo pridržavati.

  Vaše osobne podatke obrađujemo u svrhe statističkih analiza ili u okviru anketa, a u cilju poboljšanja naših web-stranica, promidžbi, naših proizvoda i usluga ili za razvoj novih proizvoda i usluga.

  Vaše osobne podatke obrađujemo u cilju istraživanja tržišta i razvoja poslovanja.

  U tu svrhu, obradu Vaših osobnih podataka temeljimo na našem, zakonom zaštićenom interesu, npr. na:

  • Neprekidnom poboljšanju naših web-stranica, društvenih medija te proizvoda i usluga kako bismo vam osigurali najbolje moguće iskustvo s nama;
  • Jamčenju sigurnosti naših web-stranica, društvenih medija, proizvoda i usluga te njihovoj zaštiti od zlouporabe i nezakonskih aktivnosti;
  • Marketingu i promidžbi naših proizvoda, usluga, marki i općeg uspjeha.

  Vaše osobne podatke obrađujemo u marketinške svrhe, poput upućivanja ciljanih priopćenja, informativnih biltena, ponuda i komercijalnih poruka Ideal Standarda i odabranih partnera.

  Postoji mogućnost da Vaše osobne podatke obrađujemo u cilju informiranja trećih strana u okviru mogućeg spajanja, preuzimanja ili razdvajanja poduzeća s tom trećom stranom, čak i u slučaju da se ta treća strana nalazi izvan Europske unije.

  Vaše osobne podatke možemo obrađivati i u cilju očuvanja naših zakonom zaštićenih interesa, interesa naših partnera ili interesa trećih strana, a u slučaju da se Vaša registracija na našim web-stranicama ili Vaša uporaba naših web-stranica može smatrati: (a) kršenjem općih uvjeta kupovine ili prava intelektualnog vlasništva ili bilo kog drugog prava treće strane, (b) prijetnjom po sigurnost ili integritet bilo koje web-stranice ili po našu sigurnost ili integritet, ili po sigurnost ili integritet osnovnih sustava bilo kog povezanog poduzeća ili izvoditelja radova putem virusa, trojanskog konja, spyware-a (špijunski program), malware-a (zlonamjerni program) ili bilo kog drugog zlonamjernog koda, ili (c) da na bilo koji način raspiruje mržnju, bude nepristojna, predstavlja rasističku klevetu, vodi se pakošću, bude škodljiva ili na bilo koji drugi način predstavlja neumjesno ponašanje ili ponašanje protivno zakonu.


  5.     Kome se šalju Vaši osobni podaci


  5.1 Naše web-stranice i obradu Vaših osobnih podataka u naše ime vrši treća strana. Ta treća strana ima pravo u naše ime obrađivati samo one Vaše osobne podatke za koje postoji Vaša izričita pisana suglasnost.

  5.2 Mi jamčimo da treće strane koje vrše obradu podataka u naše ime to čine s dužnom pažnjom, a u obvezi su zajamčiti sigurnost i integritet Vaših osobnih podataka.


  5.3  Vaše osobne podatke možemo podijeliti i s drugim pravnim osobama unutar Ideal Standard Grupe. Međutim, mi ćemo učiniti sve što je neophodno da sve pravne osobe Ideal Standard Grupe Vaše osobne podatke obrađuju s dužnom pažnjom i sukladno odredbama politike zaštite privatnosti.


  5.4 Osobni podaci koje šaljemo drugim stranama ostaju anonimni, osim kada su u pitanju strane navedene u članku 5.1 i 5.2 ili ukoliko za to postoji Vaša izričita suglasnost. Međutim, može se dogoditi da anonimne podatke prenesemo drugim organizacijama koje ih mogu upotrijebiti za poboljšanje proizvoda i usluga te za prilagodbu označavanja, prikazivanja i prodaje te robe i tih usluga.

  6.     Mjesto i prijenos


  6.1 Vaše osobne podatke obrađujemo unutar Europskog gospodarskog prostora (EGP). Međutim, u cilju obrade Vaših osobnih podataka u smislu članka 4, postoji mogućnost da Vaše osobne podatke prenesemo drugim pravnim osobama koje pripadaju Ideal Standardu ili trećim stranama izvan EGP-a, koje obrađuju Vaše osobne podatke u naše ime. Svaka pravna osoba izvan EGP-a, koja obrađuje Vaše osobne podatke obvezna je primijeniti odgovarajuće mjere zaštite pri obradi Vaših osobnih podataka. Takve mjere zaštite ovise o sljedećem:

  • Državi primatelja podataka u kojoj postoje zakonske odredbe koje se mogu izjednačiti sa zaštitom unutar EGP-a; ili
  • Sporazuma koji je ta pravna osoba postigla s Vama, poput sporazuma koji se temelje na standardnim ugovornim klauzulama Europske komisije.

  6.2 Anonimne i/ili objedinjene podatke možemo proslijediti organizacijama izvan EGP-a. Ukoliko to učinimo, provjerit ćemo da su primijenjene sve zaštitne mjere u cilju zajamčene sigurnosti i integriteta Vaših podataka i svih Vaših eventualnih prava koja se odnose na Vaše osobne podatke iz primjenljivih zakona.

  7.     Jamstvo kvalitete


  7.1   Mi činimo sve što je moguće u cilju obrade samo osobnih podataka koji su neophodni za postizanje svrhe opisane u članku 4 ove politike zaštite privatnosti.

  7.2   Vaši se osobni podaci obrađuju samo onoliko dugo koliko je to neophodno za postizanje svrhe opisane u članku 4 ove politike zaštite privatnosti ili do povlačenja Vaše suglasnosti za njihovu obradu. Napominjemo da posljedica povlačenja suglasnosti može značiti da više nemate pristup cijelim ili dijelu web-stranica. Ukoliko nam Vaši osobni podaci nisu više neophodni za postizanje svrhe opisane u članku 4, mi ćemo s njih ukloniti identifikacijske elemente, osim u sljedećim slučajevima:

  • Ukoliko postoji važniji interes pohranjivanja Vaših identificiranih osobnih podataka za nas ili za bilo koju treću stranu;
  • Ukoliko postoji zakonom propisana obveza ili sudski ili upravni nalog koji onemogućava uklanjanje identifikacijskih elemenata.

  7.3 Razumjet ćete da je ključni aspekt naših marketinških ponuda upravo priprema marketinških materijala koji su relevantni za Vas. To postižemo prilagodbom Vašeg jedinstvenog profila temeljeći se na relevantnim značajkama kao što je navedeno u članku 3 ove politike zaštite privatnosti, a zatim koristimo taj profil za slanje saopćenja, promidžbi, ponude, informativnih biltene i ostalih oglašavanja o proizvodima i uslugama koje Vas mogu zanimati.

  7.4  Poduzet ćemo sve odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere u cilju zaštite Vaših osobnih podataka od neovlaštenog pristupa ili krađe te slučajnog gubitka, neovlaštenog narušavanja ili uništenja.  Naše osoblje ili treće strane koje obrađuju Vaše podatke imat će pristup samo podacima za koje su ovlašteni, što podleže strogoj obvezi povjerljivosti. Međutim, razumjet ćete da sigurnosti težimo i za nju činimo sve što je u našoj moći, ali da je nikada ne možemo u potpunosti zajamčiti.

  7.5 Ukoliko ste registrirani za primanje priopćenja, promidžbi, ponuda, informativnih biltena i ostalih oglašavanja putem elektroničke pošte ili preko drugih komunikacijskih kanala, možete prilagoditi svoje postavke za primanje takvih saopćenja, promidžbi, ponuda, informativnih biltena i ostalih oglašavanja klikom na poveznicu o istupanju (opt-out).

  8.     Vaša prava

  Pravo na pristup Vašim podacima

  8.1  Imate pravo zatražiti pristup Vašim osobnim podacima koje obrađujemo. Mi, pak, zadržavamo pravo naplatiti administrativnu naknadu za višestruke naknadne zahtjeve za pristup ukoliko su isti vrlo očito podneseni u cilju ometanja ili nanošenja štete našem poslovanju. U svakom zahtjevu potrebno je točno navesti vrstu obrade nad kojom želite ostvariti svoje pravo pristupa te kategoriju podataka kojima želite pristupiti.

  Pravo na izmjene Vaših podataka

  8.2  Imate pravo zahtijevati besplatan ispravak bilo kog Vašeg netočnog osobnog podatka. U slučaju podnesenog zahtjeva za ispravak, morate priložiti dokaz o neispravnosti podatka čiji ispravak zahtijevate.

  Pravo na povlačenje suglasnosti

  8.3   Svoju ranije danu suglasnost za obradu Vaših osobnih podataka imate pravo i povući, u kom slučaju se primjenjuju odredbe članka 7.2.

  Pravo na brisanje Vaših podataka

  8.4   Imate pravo zatražiti brisanje Vaših osobnih podataka ukoliko nisu više neophodni u smislu odredbi članka 4 ili ukoliko povučete svoju suglasnost za njihovu obradu. Međutim, ne smijete zaboraviti da ćemo za svaki takav zahtjev za brisanje provjeriti sljedeće:

  • Postojanje prevladavajućih interesa bilo našeg poduzeća ili neke treće strane;
  • Postojanje zakonom propisane obveze ili sudskog ili upravnog naloga koji mogu biti u suprotnosti s takvim brisanjem.
  • Utvrđivanje, ostvarenje ili obranu zakonskog/pravnog postupka.

  Umjesto brisanja, možete zahtijevati ograničenu obradu Vaših osobnih podataka ukoliko i kada (a) osporavate točnost tih podataka, (b) obrada nije zakonita ili (c) podaci nisu više potrebni za ostvarenje svrha opisanih u članku 4, ali u tom slučaju morate se braniti u sudskom postupku.

  Pravo osporavanja obrade Vaših podataka

  8.5  Imate pravo osporiti obradu Vaših osobnih podataka ako možete dokazati da postoje ozbiljni i opravdani razlozi koji se mogu dovesti u vezu sa specifičnim okolnostima koje jamče takvo osporavanje. Međutim, ukoliko se namjeravana obrada može okvalificirati kao izravni marketing, takvu obradu možete je osporiti bez ikakvih troškova ili pravdanja.

  Pravo na presliku Vaših podataka

  8.6  Imate pravo dobiti podatke koje ste nam dostavili u strukturiranom i uobičajenom obliku te u obliku koji je čitak za računala.

  Gdje možete ostvariti svoja prava

  8.7   Ukoliko želite podnijeti zahtjev za ostvarivanje jednog ili više svojih gore navedenih prava, možete poslati elektroničku poruku na adresu: compliance@idealstandard.com ili putem obrasca za kontaktiranje na ovim web-stranicama, ukoliko takav obrazac postoji.  U tom zahtjevu potrebno je jasno navesti koje pravo želite ostvariti te razloge, ukoliko je to potrebno. Zahtjev morate potpisati i na njemu navesti datum, te mu priložiti digitalnu, skeniranu presliku Vaše važeće osobne iskaznice kojom dokazujete svoj identitet. U slučaju korištenja obrasca za kontaktiranje, molimo Vas da pošaljete potpisanu potvrdu i dokaz o identitetu.

  Mi ćemo vas čim prije obavijestiti o primitku Vašeg zahtjeva. Ukoliko se zahtjev pokaže valjanim, odgovorit ćemo u razumnom roku, a najkasnije u roku od trideset (30) dana nakon primitka Vašeg zahtjeva.

  Gdje možete podnijeti pritužbe

  8.8 U slučaju reklamacija ili pritužbi o obradi Vaših osobnih podataka kod nas, slobodno nam se možete obratiti na adresu: compliance@idealstandard.com. Ukoliko niste zadovoljni našim odgovorom, možete podnijeti tužbu kod vlasti nadležnih za zaštitu osobnih podataka.


  * * * *


  Politika kolačića (Cookie policy) Ideal Standarda

  1.     O ovoj politici kolačića


  1.1 Ova politika kolačića uređuje uporabu kolačića i dodataka za društvene medije (plugins) na web stranicama Ideal Standarda www.idealstandard.com i njihovih povezanih poduzeća (dalje u tekstu: web-stranica).

  1.2 Kolačići su malene datoteke pohranjene na Vašem uređaju, koje sadrže određene informacije i ponekad osobne podatke. Dodaci za društvene medije su manji dijelovi programa, koje razvijaju i dodaju pružatelji usluga društvenih medija čime integriraju društveni medij prilikom ugradnje na web-stranicu.

  1.3  Ukoliko želite naći opće informacije o obradi Vaših osobnih podataka osim u okviru kolačića i programskih dodataka za društvene medije, uključujući i one koji se odnose na Vaše komunikacije s nama putem elektroničke pošte, telefona, faksa i društvenih medija ili bilo koju narudžbu ili kupovinu, molimo Vas pogledajte našu Politiku zaštite privatnosti.

  1.4  Nastavak upotrebe ovih web-stranica nakon što ste se informirali o uporabi kolačića podrazumijeva Vašu potvrdu da ste pročitali i prihvatili Politiku kolačića.

  2.     Opće informacije


  2.1 Vaše osobne podatke obrađuje tvrtka Ideal Standard International NV, sa sjedištem u 1930 Zaventem, Da Vincilaan 2, upisano u trgovački registar pod brojem 0891.422.179, te povezane tvrtke Ideal Standard Grupe (dalje u tekstu: mi, nas, naš, Ideal Standard). Adresa preko koje nas možete kontaktirati je: compliance@idealstandard.com.

  2.2 Napomena o zakonskim odredbama i propisima u ovoj Politici o kolačićima podrazumijeva svaku izmjenu, zamjenu ili ukidanje tih odredbi i propisa, uključujući i s tim povezane izvršne odluke.

  2.3  Zadržavamo pravo na povremenu izmijenu, dopunu ili amandmane u našoj Politici o kolačićima, po vlastitom nahođenju. Obavijesti o takvim izmjenama, dopunama ili amandmanima bit će objavljene na našoj web-stranici. Korištenjem web-stranice automatski i u svakom trenutku prihvaćate našu Politiku o zaštiti privatnosti.

  3.     Kolačići (cookies)


  3.1 Želite li izbjeći pohranjivanje kolačića trebate podesiti postavke svog preglednika. Upute o tim podešavanjima možete pogledati ovdje:

  • Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies;
  • Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en;
  • Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=en_US.

  Međutim, isključivanje kolačića prilikom posjeta našoj web-stranici može se dogoditi da neke od funkcija na web-stranici prestanu ispravno raditi.

  3.2 Kada posjetite našu web-stranicu, mi pohranjujemo određeni broj kolačića. Većina podataka koji se odnose na te kolačiće, njihovo pohranjivanje i uporabu, omogućit će Vašu identifikaciju; mi ih koristimo kako bismo saznali kako Vi i ostali posjetitelji koristite našu web-stranicu, a to činimo prikupljanjem statističkih podataka i podataka o korištenju, zahvaljujući čemu možemo poboljšati Vaše pregledavanje naše web-stranice.

  3.3  Upoznati smo s korištenjem sljedećih kolačića na ovoj web-stranici:

  Ime

  Tip

  Namjena

  Periodpohranjivanja

  PHPSESSID”

  cookieconsent_dismissed”

  Kolačići Google Analytics cookies, uključujući:

  • “_gat”
  • “_ga”,
  • “_gid”,

  Analitički i statistički

  Mi koristimo Google Analytics cookies kako bismo odredili kako Vi i ostali posjetitelji koristite našu web-stranicu. Zahvaljujući tom uvidu možemo prikupiti izvješća i poboljšati našu web-stranicu i naše usluge. Ti kolačići prikupljaju anonimne informacije, uključujući broj posjetitelja na web-stranicama, otkuda posjetitelji posjećuju te stranice i koje stranice su posjetili.

  Za detaljnije informacije o tim kolačićima Google analitika, pogledajte: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?csw=1.

   “_ga”: 2 godine

  “_gid”: 1 dan

  3.4 Imate pravo povući svoju suglasnost o uporabi kolačića u bilo kom trenutku. Da biste ostvarili to pravo, dovoljno je obrisati kolačiće pohranjene na Vašem uređaju. U tu svrhu, molimo Vas pogledajte odgovarajuće upute proizvođača Vašeg preglednika, kao što je gore navedeno.

  4.  U koje svrhe koristimo osobne podatke i pravni temelji za te svrhe


  Svrhe

  Pravni temelji

  Vaše osobne podatke obrađujemo u svrhe statističkih analiza, a u cilju poboljšanja naših web-stranica, promidžbi, za naše proizvode i usluge ili kako bismo razvili nove proizvode i usluge.

  Ta aktivnost obrade podataka temelji se na suglasnosti.

  Vaše osobne podatke možemo također obrađivati u cilju očuvanja naših zakonom zaštićenih interesa, interesa naših povezanih tvrtki i partnera ili interesa treće osobe, a u slučaju da se Vaša registracija na našim web-stranicama ili uporaba naših web-stranica može smatrati: (a) kršenjem općih uvjeta kupovine ili prava intelektualnog vlasništva ili bilo kog drugog prava treće strane, (b) prijetnjom po sigurnost ili integritet bilo koje web-stranice ili po našu sigurnost ili integritet, ili po sigurnost ili integritet osnovnih sustava bilo koje povezane tvrtke ili izvoditelja radova putem virusa, trojanskog konja, spyware-a (špijunski program), malware-a (zlonamjerni program) ili bilo kog drugog zlonamjernog koda, ili (c) da na bilo koji način raspiruje mržnju, bude nepristojna, predstavlja rasističku klevetu, vodi se pakošću, bude škodljiva ili na bilo koji drugi način predstavlja neumjesno ponašanje ili ponašanje protivno zakonu.

  Ta aktivnost obrade podataka temelji se na zakonom zaštićenim interesima.

  Vaše podatke obrađujemo sukladno zakonskim obvezama ili bilo kojim razumnim zahtjevima nadležnih organa vlasti ili njihovih predstavnika, sudskih vlasti, vladinih agencija ili tijela, uključujući nadležna tijela za zaštitu privatnosti.
  Vaše osobne podatke možemo, na vlastitu inicijativu, prenijeti policiji ili sudskim vlastima kao dokaz u slučaju opravdane sumnje da ste počinili zakonom zabranjeno ili kazneno djelo kod Vašeg registriranja na web-stranicama ili uporabom web-stranica, kanala društvenih medija ili naših drugih sredstava komunikacije.

  Ova aktivnost obrade podataka neophodna je u cilju poštovanja zakonskih obveza kojih se moramo pridržavati.
  5.     Kome se šalju Vaši osobni podaci


  5.1  Naše web-stranice i obradu Vaših osobnih podataka u naše ime vrši treća strana. Ta treća strana ima pravo u naše ime obrađivati samo one Vaše osobne podatke za koje postoji Vaša izričita pisana suglasnost.

  5.2 Mi jamčimo da treće strane koje vrše obradu podataka u naše ime to čine s dužnom pažnjom, a u obvezi su zajamčiti sigurnost i integritet Vaših osobnih podataka.


  5.3  Vaše osobne podatke možemo podijeliti i s drugim pravnim osobama unutar Ideal Standard Grupe. Međutim, mi ćemo učiniti sve što je neophodno da sve pravne osobe Ideal Standard Grupe Vaše osobne podatke obrađuju s dužnom pažnjom i sukladno odredbama politike zaštite privatnosti.


  5.4 Osobni podaci koje šaljemo drugim stranama ostaju anonimni, osim kada su u pitanju strane navedene u članku 5.1 i 5.2 ili ukoliko za to postoji Vaša izričita suglasnost. Međutim, može se dogoditi da anonimne podatke prenesemo drugim organizacijama koje ih mogu upotrijebiti za poboljšanje proizvoda i usluga te za prilagodbu označavanja, prikazivanja i prodaje te robe i tih usluga.

  6.     Mjesto i prijenos


  6.1  Vaše osobne podatke obrađujemo unutar Europskog gospodarskog prostora (EGP). Međutim, u cilju obrade Vaših osobnih podataka u smislu članka 4, postoji mogućnost da Vaše osobne podatke prenesemo drugim pravnim osobama koje pripadaju Ideal Standardu ili trećim stranama izvan EGP-a, koje obrađuju Vaše osobne podatke u naše ime. Svaka pravna osoba izvan EGP-a, koja obrađuje Vaše osobne podatke obvezna je primijeniti odgovarajuće mjere zaštite pri obradi Vaših osobnih podataka. Takve mjere zaštite ovise o sljedećem:

  • Državi primatelja podataka u kojoj postoje zakonske odredbe koje se mogu izjednačiti sa zaštitom unutar EGP-a; ili
  • Sporazuma koji je ta pravna osoba postigla s Vama, poput sporazuma koji se temelje na standardnim ugovornim klauzulama Europske komisije.

  6.2  Anonimne i/ili objedinjene podatke možemo proslijediti organizacijama izvan EGP-a. Ukoliko to učinimo, provjerit ćemo da su primijenjene sve zaštitne mjere u cilju zajamčene sigurnosti i integriteta Vaših podataka i svih Vaših eventualnih prava koja se odnose na Vaše osobne podatke iz primjenljivih zakona.

  7.     Jamstvo kvalitete


  7.1 Mi činimo sve što je moguće u cilju obrade samo osobnih podataka koji su neophodni za postizanje svrhe  opisane u članku 4 ove politike zaštite privatnosti.

    7.2  Vaši se osobni podaci obrađuju samo onoliko dugo koliko je to neophodno za postizanje svrhe opisane u članku 4  ove politike zaštite privatnosti ili do povlačenja Vaše suglasnosti za njihovu obradu. Napominjemo da  posljedica povlačenja suglasnosti može značiti da više nemate pristup cijelim ili dijelu web-stranica. Ukoliko  nam Vaši osobni podaci nisu više neophodni za postizanje svrhe opisane u članku 4, mi ćemo s njih ukloniti  identifikacijske elemente, osim u sljedećim slučajevima:

  • Ukoliko postoji važniji interes pohranjivanja Vaših identificiranih osobnih podataka za nas ili za bilo koju treću stranu;
  • Ukoliko postoji zakonom propisana obveza ili sudski ili upravni nalog koji onemogućava uklanjanje identifikacijskih elemenata.

  7.3 Razumjet ćete da je ključni aspekt naših marketinških ponuda upravo priprema marketinških materijala koji su  relevantni za Vas. To postižemo prilagodbom Vašeg jedinstvenog profila temeljeći se na relevantnim značajkama kao  što je navedeno u članku 3 ove politike zaštite privatnosti, a zatim koristimo taj profil za slanje saopćenja, promidžbi,  ponude, informativnih biltene i ostalih oglašavanja o proizvodima i uslugama koje Vas mogu zanimati.

  7.4 Poduzet ćemo sve odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere u cilju zaštite Vaših osobnih podataka od neovlaštenog  pristupa ili krađe te slučajnog gubitka, neovlaštenog narušavanja ili uništenja.  Naše osoblje ili treće strane koje obrađuju  Vaše podatke imat će pristup samo podacima za koje su ovlašteni, što podleže strogoj obvezi povjerljivosti. Međutim,  razumjet ćete da sigurnosti težimo i za nju činimo sve što je u našoj moći, ali da je nikada ne možemo u potpunosti zajamčiti.

  7.5Ukoliko ste registrirani za primanje saopćenja, promidžbi, ponuda, informativnih biltena i ostalih oglašavanja  putem elektroničke pošte ili preko drugih komunikacijskih kanala, možete prilagoditi svoje postavke za primanje  takvih saopćenja, promidžbi, ponuda, informativnih biltena i ostalih oglašavanja klikom na poveznicu o istupanju  (opt-out).

  8.     Vaša prava

  Pravo na pristup Vašim podacima

  8.1               Imate pravo zatražiti pristup Vašim osobnim podacima koje obrađujemo. Mi, pak, zadržavamo pravo naplatiti administrativnu naknadu za višestruke naknadne zahtjeve za pristup ukoliko su isti vrlo očito podneseni u cilju ometanja ili nanošenja štete našem poslovanju. U svakom zahtjevu potrebno je točno navesti vrstu obrade nad kojom želite ostvariti svoje pravo pristupa te kategoriju podataka kojima želite pristupiti.

  Pravo na izmjene Vaših podataka

  8.2               Imate pravo zahtijevati besplatan ispravak bilo kog Vašeg netočnog osobnog podatka. U slučaju podnesenog zahtjeva za ispravak, morate priložiti dokaz o neispravnosti podatka čiji ispravak zahtijevate.

  Pravo na povlačenje suglasnosti

  8.3               Svoju ranije danu suglasnost za obradu Vaših osobnih podataka imate pravo i povući, u kom slučaju se primjenjuju odredbe članka 7.2.

  Pravo na brisanje Vaših podataka

  8.4               Imate pravo zatražiti brisanje Vaših osobnih podataka ukoliko nisu više neophodni u smislu odredbi članka 4 ili ukoliko povučete svoju suglasnost za njihovu obradu. Međutim, ne smijete zaboraviti da ćemo za svaki takav zahtjev za brisanje provjeriti sljedeće:

  • Postojanje prevladavajućih interesa bilo našeg poduzeća ili neke treće strane;
  • Postojanje zakonom propisane obveze ili sudskog ili upravnog naloga koji mogu biti u suprotnosti s takvim brisanjem.
  • Utvrđivanje, ostvarenje ili obranu zakonskog/pravnog postupka.

  Umjesto brisanja, možete zahtijevati ograničenu obradu Vaših osobnih podataka ukoliko i kada (a) osporavate točnost tih podataka, (b) obrada nije zakonita ili (c) podaci nisu više potrebni za ostvarenje svrha opisanih u članku 4, ali u tom slučaju morate se braniti u sudskom postupku.

  Pravo osporavanja obrade Vaših podataka

  8.5               Imate pravo osporiti obradu Vaših osobnih podataka ako možete dokazati da postoje ozbiljni i opravdani razlozi koji se mogu dovesti u vezu sa specifičnim okolnostima koje jamče takvo osporavanje. Međutim, ukoliko se namjeravana obrada može okvalificirati kao izravni marketing, takvu obradu možete je osporiti bez ikakvih troškova ili pravdanja.

  Pravo na presliku Vaših podataka

  8.6               Imate pravo dobiti podatke koje ste nam dostavili u strukturiranom i uobičajenom obliku te u obliku koji je čitak za računala.

  Gdje možete ostvariti svoja prava

  8.7               Ukoliko želite podnijeti zahtjev za ostvarivanje jednog ili više svojih gore navedenih prava, možete poslati elektroničku poruku na adresu: compliance@idealstandard.com ili putem obrasca za kontaktiranje na ovim web-stranicama, ukoliko takav obrazac postoji.  U tom zahtjevu potrebno je jasno navesti koje pravo želite ostvariti te razloge, ukoliko je to potrebno. Zahtjev morate potpisati i na njemu navesti datum, te mu priložiti digitalnu, skeniranu presliku Vaše važeće osobne iskaznice kojom dokazujete svoj identitet. U slučaju korištenja obrasca za kontaktiranje, molimo Vas da pošaljete potpisanu potvrdu i dokaz o identitetu.

  Mi ćemo vas čim prije obavijestiti o primitku Vašeg zahtjeva. Ukoliko se zahtjev pokaže valjanim, odgovorit ćemo u razumnom roku, a najkasnije u roku od trideset (30) dana nakon primitka Vašeg zahtjeva.

  Gdje možete podnijeti pritužbe

  8.8               U slučaju reklamacija ili pritužbi o obradi Vaših osobnih podataka kod nas, slobodno nam se možete obratiti na adresu: compliance@idealstandard.com. Ukoliko niste zadovoljni našim odgovorom, možete podnijeti tužbu kod vlasti nadležnih za zaštitu osobnih podataka.

  * * * *


  Politika kolačića (Cookie policy) Ideal Standarda

  1.     O ovoj politici kolačića


  1.1  Ova politika kolačića uređuje uporabu kolačića i dodataka za društvene medije (plugins) na web stranicama Ideal Standarda www.idealstandard.com i njihovih povezanih poduzeća (dalje u tekstu: web-stranica).

  1.2 Kolačići su malene datoteke pohranjene na Vašem uređaju, koje sadrže određene informacije i ponekad osobne podatke. Dodaci za društvene medije su manji dijelovi programa, koje razvijaju i dodaju pružatelji usluga društvenih medija čime integriraju društveni medij prilikom ugradnje na web-stranicu.

  1.3 Ukoliko želite naći opće informacije o obradi Vaših osobnih podataka osim u okviru kolačića i programskih dodataka za društvene medije, uključujući i one koji se odnose na Vaše komunikacije s nama putem elektroničke pošte, telefona, faksa i društvenih medija ili bilo koju narudžbu ili kupovinu, molimo Vas pogledajte našu Politiku zaštite privatnosti.

  1.4  Nastavak upotrebe ovih web-stranica nakon što ste se informirali o uporabi kolačića podrazumijeva Vašu potvrdu da ste pročitali i prihvatili Politiku kolačića.

  2.     Opće informacije


  2.1  Vaše osobne podatke obrađuje tvrtka Ideal Standard International NV, sa sjedištem u 1930 Zaventem, Da Vincilaan 2, upisano u trgovački registar pod brojem 0891.422.179, te povezane tvrtke Ideal Standard Grupe (dalje u tekstu: mi, nas, naš, Ideal Standard). Adresa preko koje nas možete kontaktirati je: compliance@idealstandard.com.

  2.2 Napomena o zakonskim odredbama i propisima u ovoj Politici o kolačićima podrazumijeva svaku izmjenu, zamjenu ili ukidanje tih odredbi i propisa, uključujući i s tim povezane izvršne odluke.

  2.3 Zadržavamo pravo na povremenu izmijenu, dopunu ili amandmane u našoj Politici o kolačićima, po vlastitom nahođenju. Obavijesti o takvim izmjenama, dopunama ili amandmanima bit će objavljene na našoj web-stranici. Korištenjem web-stranice automatski i u svakom trenutku prihvaćate našu Politiku o zaštiti privatnosti.

  3.     Kolačići (cookies)


  3.1 Želite li izbjeći pohranjivanje kolačića trebate podesiti postavke svog preglednika. Upute o tim podešavanjima možete pogledati ovdje:

  • Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies;
  • Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en;
  • Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=en_US.

  Međutim, isključivanje kolačića prilikom posjeta našoj web-stranici može se dogoditi da neke od funkcija na web-stranici prestanu ispravno raditi.

  3.2   Kada posjetite našu web-stranicu, mi pohranjujemo određeni broj kolačića. Većina podataka koji se odnose na te kolačiće, njihovo pohranjivanje i uporabu, omogućit će Vašu identifikaciju; mi ih koristimo kako bismo saznali kako Vi i ostali posjetitelji koristite našu web-stranicu, a to činimo prikupljanjem statističkih podataka i podataka o korištenju, zahvaljujući čemu možemo poboljšati Vaše pregledavanje naše web-stranice.

  3.3 Upoznati smo s korištenjem sljedećih kolačića na ovoj web-stranici:

  Ime

  Tip

  Namjena

  Period pohranjivanja

  PHPSESSID”

  cookieconsent_dismissed”

  Kolačići Google Analytics cookies, uključujući:

  • “_gat”
  • “_ga”,
  • “_gid”,

  Analitički i statistički

  Mi koristimo Google Analytics cookies kako bismo odredili kako Vi i ostali posjetitelji koristite našu web-stranicu. Zahvaljujući tom uvidu možemo prikupiti izvješća i poboljšati našu web-stranicu i naše usluge. Ti kolačići prikupljaju anonimne informacije, uključujući broj posjetitelja na web-stranicama, otkuda posjetitelji posjećuju te stranice i koje stranice su posjetili.

  Za detaljnije informacije o tim kolačićima Google analitika, pogledajte: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?csw=1.

   “_ga”: 2 godine

  “_gid”: 1 dan

  3.4  Imate pravo povući svoju suglasnost o uporabi kolačića u bilo kom trenutku. Da biste ostvarili to pravo, dovoljno je obrisati kolačiće pohranjene na Vašem uređaju. U tu svrhu, molimo Vas pogledajte odgovarajuće upute proizvođača Vašeg preglednika, kao što je gore navedeno.

  4.     U koje svrhe koristimo osobne podatke i pravni temelji za te svrhe


  Svrhe

  Pravni temelji

  Vaše osobne podatke obrađujemo u svrhe statističkih analiza, a u cilju poboljšanja naših web-stranica, promidžbi, za naše proizvode i usluge ili kako bismo razvili nove proizvode i usluge.

  Ta aktivnost obrade podataka temelji se na suglasnosti.

  Vaše osobne podatke možemo također obrađivati u cilju očuvanja naših zakonom zaštićenih interesa, interesa naših povezanih tvrtki i partnera ili interesa treće osobe, a u slučaju da se Vaša registracija na našim web-stranicama ili uporaba naših web-stranica može smatrati: (a) kršenjem općih uvjeta kupovine ili prava intelektualnog vlasništva ili bilo kog drugog prava treće strane, (b) prijetnjom po sigurnost ili integritet bilo koje web-stranice ili po našu sigurnost ili integritet, ili po sigurnost ili integritet osnovnih sustava bilo koje povezane tvrtke ili izvoditelja radova putem virusa, trojanskog konja, spyware-a (špijunski program), malware-a (zlonamjerni program) ili bilo kog drugog zlonamjernog koda, ili (c) da na bilo koji način raspiruje mržnju, bude nepristojna, predstavlja rasističku klevetu, vodi se pakošću, bude škodljiva ili na bilo koji drugi način predstavlja neumjesno ponašanje ili ponašanje protivno zakonu.

  Ta aktivnost obrade podataka temelji se na zakonom zaštićenim interesima.

  Vaše podatke obrađujemo sukladno zakonskim obvezama ili bilo kojim razumnim zahtjevima nadležnih organa vlasti ili njihovih predstavnika, sudskih vlasti, vladinih agencija ili tijela, uključujući nadležna tijela za zaštitu privatnosti.

  Vaše osobne podatke možemo, na vlastitu inicijativu, prenijeti policiji ili sudskim vlastima kao dokaz u slučaju opravdane sumnje da ste počinili zakonom zabranjeno ili kazneno djelo kod Vašeg registriranja na web-stranicama ili uporabom web-stranica, kanala društvenih medija ili naših drugih sredstava komunikacije.

  Ova aktivnost obrade podataka neophodna je u cilju poštovanja zakonskih obveza kojih se moramo pridržavati.
  5.     Kome se šalju Vaši osobni podaci


  5.1 Naše web-stranice i obradu Vaših osobnih podataka u naše ime vrši treća strana. Ta treća strana ima pravo u naše ime obrađivati samo one Vaše osobne podatke za koje postoji Vaša izričita pisana suglasnost.

  5.2 Mi jamčimo da treće strane koje vrše obradu podataka u naše ime to čine s dužnom pažnjom, a u obvezi su zajamčiti sigurnost i integritet Vaših osobnih podataka.


  5.3  Vaše osobne podatke možemo podijeliti i s drugim pravnim osobama unutar Ideal Standard Grupe. Međutim, mi ćemo učiniti sve što je neophodno da sve pravne osobe Ideal Standard Grupe Vaše osobne podatke obrađuju s dužnom pažnjom i sukladno odredbama politike zaštite privatnosti.


  5.4  Osobni podaci koje šaljemo drugim stranama ostaju anonimni, osim kada su u pitanju strane navedene u članku 5.1 i 5.2 ili ukoliko za to postoji Vaša izričita suglasnost. Međutim, može se dogoditi da anonimne podatke prenesemo drugim organizacijama koje ih mogu upotrijebiti za poboljšanje proizvoda i usluga te za prilagodbu označavanja, prikazivanja i prodaje te robe i tih usluga.

  6.     Mjesto i prijenos


  6.1 Vaše osobne podatke obrađujemo unutar Europskog gospodarskog prostora (EGP). Međutim, u cilju obrade Vaših osobnih podataka u smislu članka 4, postoji mogućnost da Vaše osobne podatke prenesemo drugim pravnim osobama koje pripadaju Ideal Standardu ili trećim stranama izvan EGP-a, koje obrađuju Vaše osobne podatke u naše ime. Svaka pravna osoba izvan EGP-a, koja obrađuje Vaše osobne podatke obvezna je primijeniti odgovarajuće mjere zaštite pri obradi Vaših osobnih podataka. Takve mjere zaštite ovise o sljedećem:

  • Državi primatelja podataka u kojoj postoje zakonske odredbe koje se mogu izjednačiti sa zaštitom unutar EGP-a; ili
  • Sporazuma koji je ta pravna osoba postigla s Vama, poput sporazuma koji se temelje na standardnim ugovornim klauzulama Europske komisije.

  6.2 Anonimne i/ili objedinjene podatke možemo proslijediti organizacijama izvan EGP-a. Ukoliko to učinimo, provjerit ćemo da su primijenjene sve zaštitne mjere u cilju zajamčene sigurnosti i integriteta Vaših podataka i svih Vaših eventualnih prava koja se odnose na Vaše osobne podatke iz primjenljivih zakona.

  7.     Jamstvo kvalitete


  7.1  Mi činimo sve što je moguće u cilju obrade samo osobnih podataka koji su neophodni za postizanje svrhe opisane u članku 4 ove politike zaštite privatnosti.

    7.2  Vaši se osobni podaci obrađuju samo onoliko dugo koliko je to neophodno za postizanje svrhe opisane u članku 4 ove politike zaštite privatnosti ili do povlačenja Vaše suglasnosti za njihovu obradu. Napominjemo da posljedica povlačenja suglasnosti može značiti da više nemate pristup cijelim ili dijelu web-stranica. Ukoliko nam Vaši osobni podaci nisu više neophodni za postizanje svrhe opisane u članku 4, mi ćemo s njih ukloniti identifikacijske elemente, osim u sljedećim slučajevima:

  • Ukoliko postoji važniji interes pohranjivanja Vaših identificiranih osobnih podataka za nas ili za bilo koju treću stranu;
  • Ukoliko postoji zakonom propisana obveza ili sudski ili upravni nalog koji onemogućava uklanjanje identifikacijskih elemenata.

  7.3  Razumjet ćete da je ključni aspekt naših marketinških ponuda upravo pripremamarketinških materijala koji su relevantni za Vas. To postižemo prilagodbom Vašeg jedinstvenog profila temeljeći se na relevantnim značajkama kao što je navedeno u članku 3 ove politike zaštite privatnosti, a zatim koristimo taj profil za slanje saopćenja, promidžbi, ponude, informativnih biltene i ostalih oglašavanja o proizvodima i uslugama koje Vas mogu zanimati.

  7.4   Poduzet ćemo sve odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere u cilju zaštite Vaših osobnih podataka od neovlaštenog pristupa ili krađe te slučajnog gubitka, neovlaštenog narušavanja ili uništenja.  Naše osoblje ili treće strane koje obrađuju Vaše podatke imat će pristup samo podacima za koje su ovlašteni, što podleže strogoj obvezi povjerljivosti. Međutim, razumjet ćete da sigurnosti težimo i za nju činimo sve što je u našoj moći, ali da je nikada ne možemo u potpunosti zajamčiti.

  7.5 Ukoliko ste registrirani za primanje saopćenja, promidžbi, ponuda, informativnih biltena i ostalih oglašavanja putem elektroničke pošte ili preko drugih komunikacijskih kanala, možete prilagoditi svoje postavke za primanje takvih saopćenja, promidžbi, ponuda, informativnih biltena i ostalih oglašavanja klikom na poveznicu o istupanju (opt-out).

  8.     Vaša prava

  Pravo na pristup Vašim podacima

  8.1  Imate pravo zatražiti pristup Vašim osobnim podacima koje obrađujemo. Mi, pak, zadržavamo pravo naplatiti administrativnu naknadu za višestruke naknadne zahtjeve za pristup ukoliko su isti vrlo očito podneseni u cilju ometanja ili nanošenja štete našem poslovanju. U svakom zahtjevu potrebno je točno navesti vrstu obrade nad kojom želite ostvariti svoje pravo pristupa te kategoriju podataka kojima želite pristupiti.

  Pravo na izmjene Vaših podataka

  8.2 Imate pravo zahtijevati besplatan ispravak bilo kog Vašeg netočnog osobnog podatka. U slučaju podnesenog zahtjeva za ispravak, morate priložiti dokaz o neispravnosti podatka čiji ispravak zahtijevate.

  Pravo na povlačenje suglasnosti

  8.3  Svoju ranije danu suglasnost za obradu Vaših osobnih podataka imate pravo i povući, u kom slučaju se primjenjuju odredbe članka 7.2.

  Pravo na brisanje Vaših podataka

  8.4  Imate pravo zatražiti brisanje Vaših osobnih podataka ukoliko nisu više neophodni u smislu odredbi članka 4 ili ukoliko povučete svoju suglasnost za njihovu obradu. Međutim, ne smijete zaboraviti da ćemo za svaki takav zahtjev za brisanje provjeriti sljedeće:

  • Postojanje prevladavajućih interesa bilo našeg poduzeća ili neke treće strane;
  • Postojanje zakonom propisane obveze ili sudskog ili upravnog naloga koji mogu biti u suprotnosti s takvim brisanjem.
  • Utvrđivanje, ostvarenje ili obranu zakonskog/pravnog postupka.

  Umjesto brisanja, možete zahtijevati ograničenu obradu Vaših osobnih podataka ukoliko i kada (a) osporavate točnost tih podataka, (b) obrada nije zakonita ili (c) podaci nisu više potrebni za ostvarenje svrha opisanih u članku 4, ali u tom slučaju morate se braniti u sudskom postupku.

  Pravo osporavanja obrade Vaših podataka

  8.5    Imate pravo osporiti obradu Vaših osobnih podataka ako možete dokazati da postoje ozbiljni i opravdani razlozi koji se mogu dovesti u vezu sa specifičnim okolnostima koje jamče takvo osporavanje. Međutim, ukoliko se namjeravana obrada može okvalificirati kao izravni marketing, takvu obradu možete je osporiti bez ikakvih troškova ili pravdanja.

  Pravo na presliku Vaših podataka

  8.6  Imate pravo dobiti podatke koje ste nam dostavili u strukturiranom i uobičajenom obliku te u obliku koji je čitak za računala.

  Gdje možete ostvariti svoja prava

  8.7   Ukoliko želite podnijeti zahtjev za ostvarivanje jednog ili više svojih gore navedenih prava, možete poslati elektroničku poruku na adresu: compliance@idealstandard.com ili putem obrasca za kontaktiranje na ovim web-stranicama, ukoliko takav obrazac postoji.  U tom zahtjevu potrebno je jasno navesti koje pravo želite ostvariti te razloge, ukoliko je to potrebno. Zahtjev morate potpisati i na njemu navesti datum, te mu priložiti digitalnu, skeniranu presliku Vaše važeće osobne iskaznice kojom dokazujete svoj identitet. U slučaju korištenja obrasca za kontaktiranje, molimo Vas da pošaljete potpisanu potvrdu i dokaz o identitetu.

  Mi ćemo vas čim prije obavijestiti o primitku Vašeg zahtjeva. Ukoliko se zahtjev pokaže valjanim, odgovorit ćemo u razumnom roku, a najkasnije u roku od trideset (30) dana nakon primitka Vašeg zahtjeva.

  Gdje možete podnijeti pritužbe

  8.8  U slučaju reklamacija ili pritužbi o obradi Vaših osobnih podataka kod nas, slobodno nam se možete obratiti na adresu: compliance@idealstandard.com. Ukoliko niste zadovoljni našim odgovorom, možete podnijeti tužbu kod vlasti nadležnih za zaštitu osobnih podataka.

  * * * *